Bekk Band

A BEKK Band története

 

 

A 2014-es tanév elején, a diákokkal való beszélgetés, ismerkedés során fény derült arra, hogy sokan közülük szeretnek énekelni, zenélni. Valamennyien (egy diák kivételével) ebben az iskolai évben érkeztek a kollégiumba, nem ismerték egymást. Született egy ötletem: jó lenne a tehetséges diákokat egy csapattá szervezni és ösztönözni őket arra, hogy együtt énekeljenek, zenéljenek. A kollégákat is arra kértem, ha csoportjukban ismernek olyan diákokat, akik szívesen együttműködnének a tervem megvalósításában, bátorítsák őket.

Szeptember végére már hét tagból állt a kis csapatunk és napról napra érezhető volt, hogy hamarosan kis közösséggé érünk, a tagok között barátságok alakultak ki. A próbák és találkozások öröme, a közös zenélés és egymás támogatása egyre eredményesebbé tette az együttlétünket. Különböző zenei ízlésvilággal és különböző zenei ismeretekkel érkeztek a diákok. Szinte mindenki más és más műfajt kedvel: rock, lírai dalok, klasszikus zene. Egyensúlyt kellett teremteni közöttük, mindenkinek megadva az érvényesülés lehetőségét, úgy, hogy szabad elhatározás alapján válasszon zeneszámokat, de ugyanakkor törekedve arra, hogy összhangot teremtsünk egymás között. Ez volt a legnehezebb feladat.

Már találkozásunk első perceiben közös célt tűztünk ki: másfél hónapon belül felkészülünk egy nyilvános fellépésre. A Témahét jó alkalomnak ígérkezett. Noha eredetileg nem emiatt kezdtük el a próbákat, a gálaműsoron való fellépés lehetősége a legjobbkor adódott.

A próbákon készült képek felhasználásával plakátokat készítettünk, és a kollégium épületeiben helyeztük el.

2014. november 13-án a Színházteremben lépett először nyilvánosság elé az újonnan alakult együttes. Tagjai: Barna Vanessza (ének), Krutilla Fruzsina (ének), Juszczak Erik (gitár és ének), Matyóka Máté (gitár), László Márk (zongora), Radics János (ének), Szabados Márk (ének).

 

Az előadás remekül sikerült, a tanárokból, diákokból és néhány meghívott vendégből álló közönség hatalmas tapssal jutalmazta a koncertet.

 

 

A diákoknak a pozitív visszajelzés szárnyakat adott.

Röviddel az első fellépés után, az Igazgatónő egy újabb szereplési lehetőségről tájékoztatott. A Fővárosi Önkormányzat, a Téli Fesztivál keretén belül, a Városháza Parkban (Deák tér) Adventi előadássorozatot szervezett. A kollégiumunk is meghívást kapott. Éltünk a lehetőséggel és jelentkeztünk.

Újabb próbák, újabb zeneszámok tanulása, újabb izgalom vette kezdetét. Sajnos az idő rövidsége miatt, és a diákok délutáni elfoglaltsága miatt kevesebbet tudtunk próbálni, de így is sikerült egy sokszínű előadást összeállítani.

Az együttes bővült egy taggal, Lekó Stefánia énekes lépett a csapatunkba, amelynek közben nevet is választottunk. A diákok BEKK (Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium) Band nevet szavazták meg, egységesen. Radics János kilépett az együttesből, mivel a TV2-vel való szerződése alapján nem léphet fel nyilvánosan.

A sikerre való törekvés, az együttműködés, a jó légkör, a csoporton belüli szerepviszonyok stabilizálódása napról napra érezhetővé vált. A siker, a jó teljesítmény és az ezzel járó elégedettség következtében az érzelmi viszonyok pozitív irányba fejlődtek.

A Deák téren, 2014. december 16-án, 19 órakor került sor – az elsősorban karácsonyi dalokból álló – műsorunkra. Az Önkormányzat profi helyszínt és hangosítást biztosított. Kollégiumunkból sok diák és néhány kolléga tisztelt meg a jelenlétével. A diákok vidéken élő családtagjai, barátai is eljöttek. Sikeres, örömteli és emlékezetes este volt.

 

 

 

 

A következő napon, a kollégiumunk Színháztermében ismételtük meg a karácsonyi műsort, nagyszámú közönség előtt. Fenyőágakkal, adventi koszorúval feldíszített teremben, lélekben is ünneplőben öltözve kívántunk egymásnak boldog ünnepet.

 

 

 

Köszönettel tartozom Dr. Székely Ákos kollégámnak, aki önzetlen segítséggel fuvarozta el a szintetizátort a Deák téri előadásra, Sasvári Tamás kollégámnak, aki a hangosításban segített és három diáknak, aki a kollégiumi előadások előtt és közben voltak segítségünkre.

 

 

Budapest, 2014. december 28.

 

 

Fogarasi Erzsébet