Közzétételi lista

 

A Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium közzétételi listája a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § alapján

2017/2018

Tartalomjegyzék

1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről 2

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége. 2

2. Beiratkozás. 2

3. Térítési díj, tandíj, díjfizetési kötelezettség. 2

4. Nyitvatartási rend. 3

5. A kollégiumi tanév helyi rendje. 3

6. Az intézményben dolgozó pedagógusok. 4

7. Szabadidős foglalkozások. 7

8. Szervezeti és működési szabályzat. 10

9. Házirend. 10

10. Pedagógiai Program. 10

 

 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

A Köznevelésről szóló törvényben foglaltak alapján a szülőket megilleti a szabad kollégiumválasztás joga. A kollégiumi felvételt minden tanuló illetve szülő írásban kéri az intézmény igazgatójához címezve e-mailben, faxon, személyesen, vagy postai úton. A kollégiumi jelentkezés a honlapunkról letölthető jelentkezési lap és a hozzá tartozó nyilatkozatok kitöltésével és visszajuttatásával történik. Tanév közben is folyamatosan várjuk a jelentkezéseket, felvétel iránti kérelmeket.

Más kollégiumból való átjelentkezés elbírálásakor figyelembe vesszük a tanuló magatartását. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól.

A kollégiumi tagság megszüntetését az intézmény igazgatójánál a kiskorú tanuló szülője írásban kérelmezheti. A 18. életévét betöltött tanulók esetében a tanulók által benyújtott kérelmet a szülő is aláírhatja.

Az externátusi ellátásra való jelentkezés kérelem formájában történik, amelyet a szülőnek is alá kell írnia. Az externátusi ellátásról való döntés egy tanévre szól. Az externátust igénylő tanuló kérelmét az alábbiak szerint bíráljuk el:

  • · a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e a tanuló helyzete
  • · az elbírálás további elvei megegyeznek a kollégiumi felvétel elbírálásának elveivel.

2. Beiratkozás

A tanév rendjét szabályozó jogszabály figyelembevételével a kollégiumi beiratkozás elsősorban az iskolai beiratkozáshoz igazodva a beiratkozás napján, vagy azt követően történik. Az intézmény épületeiben összesen 680 tanuló elhelyezésére van lehetőség. Kollégiumunkban 27 kollégiumi tanulócsoport működik, átlaglétszámuk 18-25 fő.

3. Térítési díj, tandíj, díjfizetési kötelezettség

A kollégiumi ellátás a középfokú oktatásban résztvevő, illetve első vagy második szakmai képzésben részesülő, 25. életévét be nem töltött diákok számára ingyenes, amennyiben államilag finanszírozott oktatásban vesznek rész. Ha az oktatási intézményben a diák térítési díjat/tandíjat fizet, abban az esetben a kollégiumi férőhely igénybevételéért is térítési díjat kell fizetnie.

Az esetleges szabad férőhelyek kihasználása érdekében a felsőoktatásban (főiskolai, egyetemi képzésben) résztvevő diákok számára is biztosítunk férőhelyet térítési díj ellenében. Számukra rendszerint korlátozott számú férőhellyel rendelkezünk, melyek értékesítésére legkorábban szeptember közepétől kerülhet sor.

Az étkeztetést külső szolgáltató látja el, amelyet a tanulók igénybe vehetnek, s mely szolgáltatás igénybevétele esetén a diákok a szolgáltatásért fizetni kötelesek. A megállapított étkezési díjat/ kollégiumi térítési díjat legkésőbb minden hónap 10-ig pontosan be kell fizetni.

Az alábbi táblázat a középfokú oktatásban, valamint az első szakmai képzésben részesülő tanulóink számára érvényes árakat tartalmazzák.

M e g n e v e z é s Ft/fő/nap ÁFA nélkül Térítési díj ÁFÁ-val
Kollégiumi ellátás (összesen) 680 864
reggeli 148 188
ebéd 276 351
vacsora 256 325

Az alábbi táblázat a felsőfokú oktatásban, valamint a második, illetve további szakmai képzésben részesülő tanulóink számára érvényes árakat tartalmazzák.

M e g n e v e z é s Ft/fő/nap ÁFA nélkül ÁFA Térítési díj ÁFÁ-val
Ellátás (összesen) 1376
reggeli 221,8 60,2 283
ebéd 438,6 118,4 557
vacsora 422 114

536

Az étkezés térítési díjából 50 %-os díjkedvezmény vehető igénybe az alábbi esetekben:

o rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló után,

o három vagy többgyermekes családoknál,

o tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló után.

Az intézményben lehetőség van különböző érzékenységi típusnak megfelelő diétás menü igénybevételére.

4. Nyitvatartási rend

Intézményünkben 24 órás portaszolgálat működik.

Az intézmény épületeiben hétfőtől csütörtökig 24 órás munkarendben, péntektől a kijelölt épületeinkben a hétvégi rend szerint szintén 24 órás munkarendben ügyeletes nevelőtanár teljesít szolgálatot beosztás alapján.

5. A kollégiumi tanév helyi rendje

Emberi Erőforrások Minisztere 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete alapján

I. Beköltözés:

2017. augusztus 31. /csütörtök/ 8.00-18.00 óra a tanulók fogadása

Szünetek rendje a tanévben:

  1. Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2016. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 27.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 6. (hétfő).
  2. A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
  3. A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 4. (szerda).

II.

  1. Minden hétfő 13 órakor vezetőségi megbeszélés
  2. Minden hónap első hétfőjén 14 órakor tantestületi értekezlet
  3. Közgyűlés 2018. február
  4. Félévzáró tantestületi értekezlet: 2018. január 23. – február 1.
  5. Tanévzáró tantestületi értekezlet: 2018. június 15-30.

III.

1. Bemutató foglalkozások: önkéntes alapon illetve felkérésre 6 bemutató
foglalkozás /személyek, témák, időpontok egyeztetése október 1-ig/
2. Pedagógusok csoportfoglalkozásainak látogatása / mindenkit évi 3 alkalommal/
A foglalkozások értékelése, a bemutató foglalkozások vállalása a pedagógus értékelési
rendszerbe is beszámít.

6. Az intézményben dolgozó pedagógusok

Nevelőtanáraink
Ssz. Neve   Iskolai végzettség
foka megnevezése szakképzettség

1

Balogh Anna felsőfokú egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

2

Szász-Balogi Edit felsőfokú egyetem tanító, okleveles kollégiumi nevelőtanár

3

Barna István felsőfokú egyetem gépészmérnök, műszaki oktató

4

Dr. Csehóné Just Mária Réka felsőfokú egyetem matematika-fizika szakos tanár

5

Dr. Pozsgainé Csenteri Márta felsőfokú egyetem filozófia – magyar szakos tanár

6

Dr. Székely Károly Ákos felsőfokú egyetem biológia – földrajz szakos tanár, közoktatási vezető, mesterpedagógus (szaktanácsadó)

7

Fazekas Krisztina felsőfokú főiskola gyógypedagógus- pszichopedagógus

8

Fogarasi Erzsébet felsőfokú egyetem pedagógia szakos bölcsész és tanár, szociálpedagógus

9

Garajszki György felsőfokú egyetem pedagógia szakos nevelő, okleveles kollégiumi nevelőtanár

10

Gaszler István felsőfokú egyetem általános iskolai tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi nevelőtanár, szakvizsgázott pedagógus: gyermekvédelmi szakellátás

11

Guessoum Krisztina felsőfokú főiskola gyógypedagógus – hallássérültek pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája

12

Hegedüs Viktória felsőfokú egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, könyvtáros tanár (főiskola), szakvizsgázott pedagógus – közoktatási vezető

13

Istvánffi-Ferenczi Tünde felsőfokú egyetem vizuális nevelőtanár

14

Kiss Bernadett felsőfokú egyetem magyar nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

15

Liska Julianna felsőfokú egyetem matematika szakos tanár

16

Lőrincz Norbert felsőfokú főiskola szociálpedagógus

17

Ludányi Tibor felsőfokú egyetem történelem szakos bölcsész és tanár

18

Mack Sándorné felsőfokú egyetem pszichológus, szociológus, földrajz szakos tanár (főiskola), nevelőtanár

19

Dr. Medvigy Katalin felsőfokú egyetem orosz és irodalom szakos tanár

20

Munkácsy Mihály felsőfokú egyetem általános iskolai tanító, szociálpedagógia, közoktatási vezető

21

Nagy Attila Béla felsőfokú egyetem történelem – orosz szakos tanár, okleveles kollégiumi nevelőtanár

22

Dr. Nagy László Béláné felsőfokú egyetem nevelőtanár, általános iskolai tanár (főiskola)

23

Németh Magdolna felsőfokú egyetem okleveles pedagógia szakos bölcsész, okleveles pedagógia szakos tanár, erkölcstan, etika szakos pedagógus,szakvizsgázott pedagógus erkölcstan, etika szakterületen

24

Pinke Andrea felsőfokú egyetem biológia szakos tanár

25

Pintérné Kecskés Ibolya felsőfokú egyetem okleveles történelemtanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

26

Riczkó Ágnes felsőfokú egyetem történelem szakos bölcsész és tanár, gyógypedagógus-tanulásban akadályozottak pedagógiája

27

Sasvári Tamás felsőfokú egyetem történelem szakos bölcsész és tanár, közoktatási vezető – szakvizsgázott pedagógus

28

Suhai Éva Gizella felsőfokú egyetem magyar történelem szakos ált. isk. tanár, nevelőtanár

29

Szabó Judit felsőfokú egyetem vegyész mérnöktanár

30

Szabó Zoltán felsőfokú egyetem vegyész mérnöktanár, közoktatási vezető

31

Szeles Ildikó felsőfokú főiskola pszichopedagógus, gyógypedagógus

32

Tokaji Ágens felsőfokú egyetem általános iskolai tanító, közoktatási vezető, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, pszichológus

33

Virágh Krisztina intézményvezető felsőfokú egyetem szakvizsgázott pedagógus – közoktatási vezető, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

34

Wilhelm Mónika felsőfokú egyetem okleveles rajz- és vizuális kultúra tanár, mozgókép- és médiakultúra pedagógus,elektronikus ábrázolás alapszakos grafikus (webdesign) , szakvizsgázott pedagógus mozgókép- és médiakultúra területen, mesterpedagógus, szakértő
Ssz. Neve   Iskolai végzettség
foka megnevezése szakképzettség
Titkáraink

1

Vallner Zsófia középfokú érettségi ügyintéző-titkár

2

Pintér Írisz felsőfokú BA matematikus

3

Mészárosné Graf Mónika középfokú érettségi gyermekfelügyelő
Rendszergazdáink

1

Belléncs Imre középfokú érettségi      rendszerinformatika

2

Káplán Vilmos középfokú szakközépiskola      rendszerinformatikus
Ápolónk

1

Tegzes Bálintné középfokú általános ápoló, általános asszisztens

 

Technikai dolgozók

 

1

Barabás Márta

takarító

2

Honti Ferenc

portás

3

Bátka Zoltán

portás

4

Bitó Attiláné

üzemeltetési koordinátor

5

Bognár Zoltán

karbant.

6

Dombi Zita

takarító

7

Fehér Józsefné

takarító

8

Rajczi Mónika

takarító

9

Gyimóthy Zsuzsanna Ilona

takarító

10

Haász László

karbantartó

11

Honti Ádám

karbantartó

12

Illés Zsuzsanna

takarító

13

Imre Péterné

portás

14

Juhász Sándorné

portás

15

Kármán Zoltánné

takarító

16

Kollár Jánosné

portás

17

Kosnyik Sándor

portás

18

Kozári István

udvaros

19

Nimmerwoll Zoltán

portás

20

Nagy Árpád Györgyné

takarító

21

Nagy Imre Albert

portás

22 Papp Zoltánné Dékány Gabriella                                                 portás
23

Pataki Andrea  GYED

takarító

24

Petrás Józsefné

portás

25

Sebestyén István

gondnok

26

Szabó Márta

takarító

27

Szabóné Baja Annamária

takarító

7. Szabadidős foglalkozások

M- 19 Páros hét

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Pszichológiai konzultáció Pszichológiai konzultáció Pszichológiai konzultáció Történelem korrepetálás
Angol korrepetálás Angol nyelv korrepetálás Tudás tréning Angol nyelv korrepetálás
Biológia korrepetálás Történelmi filmklub Történelem korrepetálás  Orosz nyelv korrepetálás
Angol nyelv korrepetálás Orosz nyelv szakkör Művészetörténet, kultúrtörténet szakkör
Orosz nyelv korrepetálás Film Klub
Földrajz korrepetálás

M-19 Páratlan hét

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Biológia,Földrajz korrepetálás Angol nyelv korrepetálás Pszichológiai konzultáció Egyéni konzultáció- pszichológiai támogatás
Történelem korrepetálás Filmklub Tudás tréning Angol nyelvi korrepetálás
Orosz nyelv korrepetálás Történelem korrepetálás Orosz nyelvi korrep. Természetvédelem szakkör
Érettségire felkészítés-magyar  Érettségire felkészítés-magyar Történelem korrepetálás Digitális Klub
Magyar nyelv és irodalom korrepetálás  Informatika korrepetálás  Magyar ny. korrepetálás Társasjáték Szakkör
Angol nyelv korrepetálás  Művészettörténet szakkör

 

 M – 21 Páros hét

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

 Tartásjavító torna Kémia korrepetelás Magyar nyelv és irodalom korrepetálás Kémia korrepetálás
Pszichológia konzultáció Kézimiunka szakkör Kreatív Klub Biológia érettségi előkészítő
 Kreatív Klub Történelem korrepetálás Autogén tréning Kézimunka szakkör
Kreatív Klub Kreatív Klub
Magyar korrepetálás
Jóga

M-21 Páratlan hét

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Magyar érettségi előkészítő Magyar nyelv és irodalom korrepetálás Magyar nyelv és irodalom korrepetálás Kémia korrepetálás
Kreatív Klub Kémia korrepetálás Kreatív Klub Biológia érettségi előkészítő
Történelem korrepetálás Kézimunka szakkör Autogén tréning Kézimunka szakkör
Jóga Kreatív Klub
Élménypedagógiai szakkör

 

T- 24 Páros hét

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Magyar nyelv és irodalom korrepetálás Matematika korrepetálás Matematika korrepetálás Matematika korrepetálás
Matematiika korrepetálás DÖK

T- 24 Páratlan hét

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Matematika korrepetálás Matematika korrepetálás Matematika korrepetálás Matematika korrepetálás