Témahét

BEKK TÉMAHÉT 2013

A szenvedélyek hálójában

Helyszín: Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium

Időpont: 2013. december 9 – 11 és +1 NAP 

Szakmai, nevelési munkaközösség előzetes összegzése

A BEKK jogelődintézményében (Gárdonyi Géza – korábban Czóbel Ernő – nevét viselő Kollégium) a 2009-2010-es tanévben került bevezetésre a Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a Főváros oktatási intézményeiben c. projekt, a TÁMOP – 3.1.4-08/1-2009-0019 pályázat keretében. Ekkortól, új pedagógiai módszerként, került bevezetésre – az évfolyamonkénti Három hetet meghaladó projekt mellett – a kollégiumszintű Témahét rendezvénysorozat.

A fenntartás harmadik évében A szenvedélyek hálójában” címmel került megrendezésre a BEKK TÉMAHÉT, 2013. december 9 – 12 között. A munka megtervezése egy közös ötleteléssel kezdődött a szervezőkkel (Szakmai, nevelési munkaközösség illetve a TÁMOP munkacsoport) 2013. november 13-án, majd a rendezvénysorozat véglegesítésére (egyúttal a feladatok kiosztására) 2013. december 2-án került sor.  

Szakmai, nevelési munkaközösségünk elkészítette előzetes összegzését:

A témahét valamennyi – tizenhét – programja nyilvános volt. A TÁMOP programban résztvevő két korcsoport diákjai már korábban megkapták a programokat, azokat rangsorolták, majd ezek ismeretében került sor (kötelező) programjaik összeállítására. (Ezek közül egy program nem valósult meg (betegség miatt), ám ez a tanév folyamán megtartásra kerül. S – későbbiekben egyeztetésre kerülő időpontban – megismételjük azt a programot, melyet a TÁMOP programban érintett kollégisták választottak, ám a 9. évfolyam sportoló tanulóinak többsége – kötelező külsős programon való részvétel miatt – nem tudott eme eseményen részt venni.

A rendezvénysorozat sikeres volt: megmozgatta intézményünk tanulóifjúságának – de ugyanígy a nevelőtestület – jelentős hányadát (összesen 229 tanuló vett részt a rendezvénysorozaton, 21 pedagógus működött közre előadóként, foglalkozásvezetőként).

Délutánról délutánra, estéről estére (több rendezvényen is) szép számú hallgatóság tisztelte meg a programgazdákat, kollégiumunk pedagógusait és a tanulótársakat. Az előadások, foglalkozások mindegyike sikert aratott, ebben – jól felkészült pedagógusaink mellett – komoly szerepe volt annak, hogy a kollégista fiatalok szabadon választhattak a programok között. Diákjaink lelkesen és aktívan vettek részt a témakörhöz kapcsolódó rendezvényeken. Nem elhanyagolandó, hogy a rendezvénysorozat programjait vezetőink mellett több kolléga személyes jelenlétével is (a T-22 és az M-19 épület nevelőtanárai különösen) megtisztelte.

     Programok látogatottsága:

 • A drog káros hatásai – Gyógyszerfüggőség (Dr. Medvigy Katalin, Taklerné Kardeván Beáta) – jelen 18 tanuló
 • Az iszlám, amely megküzdött az alkoholizmussal (Munkácsy Mihály) – jelen 4 tanuló.
 • A szerencsejáték-függősség kialakulása – „Last game” /Az utolsó játék/ (Riczkó Ágnes, Farkas Ágnes) – jelen 34 tanuló.
 • A történelem nagy személyiségeinek szenvedélyei (Nagy Attila) – jelen 6 tanuló.
 • Világhírű magyarok (Mihály Ferenc) – jelen 4 tanuló.
 • Szenvedély vagy függőség (Pozsgainé Csenteri Márta) – jelen 3 tanuló.
 • Legális és illegális drogok (Ludányi Tibor) – jelen 16 tanuló.
 • Internetfüggőség (Sasvári Tamás) – jelen 24 tanuló.
 • Pozitív szenvedélyek (Suhai Éva) – jelen 21 tanuló.
 • Az alkaloidok hatása az emberiség életére (Szabó Zoltán) – jelen 14 tanuló.
 • Szenvedély, mint energia (Fazekas Krisztina, Istvánffy-Ferenczi Tünde) – jelen 6 tanuló.
 • Szenvedélyes szerelem (Bartók Gyula) – jelen 5 tanuló.
 • Az olvasás a szenvedélyem (Tokaji Ágnes, Hegedüs Viktória) – jelen 9 tanuló.
 • Szenvedély az érzelmi létrán (Molnár Gabriella) – jelen 27 tanuló.
 • Utazás, szenvedély (Szász Péter) – jelen 15 tanuló.
 • Közösségi oldalak a mindennapi életünkben (Pintérné Kecskés Ibolya) – jelen 10 tanuló.
 • + 1 NAP Tanulói kiselőadások (Tokaji László) – jelen 13 tanuló.

A programgazdák – változatos szervezési módok, munkaformák (előadás, magyarázat, kooperativitás, beszélgető-kör, tanulói kiselőadás, kérdőív, szemléltetés stb.) alkalmazása mellett – tizenhárom programon IKT eszközökkel színesítették az előadásokat, foglalkozásokat.

Amellett, hogy a témahét előadásai, foglalkozásai és a tanulói bemutatók elismerést vívtak ki a programokon résztvevő kollégista fiatalok, a BEKK vezetése és nevelőtestülete részéről, észre kell(ett) vennünk, hogy intézményünk OKJ képzésben résztvevő fiataljait és kollégiumunk SNI tanulóit csak részben tudta megszólítani a rendezvénysorozat.

Az munkaközösség valamennyi tagját megilleti az elismerés; külön köszönet jár Fogarasi Erzsébet kolléganőnek (plakátkészítés) és Sasvári Tamás kollégának (fotók készítése).

 

Budapest, 2014. január 8.                                                            Tokaji László Mk vez.