Kollégiumi foglalkozások

BEKK SPEC            

AZ ÉRETTSÉGI UTÁNI (OKJ) KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ KOLLÉGISTÁKAT MEGSZÓLÍTÓ SPECIÁLIS PROGRAM

A Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium diákjai az ország egész területéről érkeznek. Több olyan célcsoport is jelen van intézményünkben, mely csoportok tanulói a többséghez képest másfajta támogatást igényelnek. Ilyen célcsoportot képeznek – többek között – a már érettségizett, fiatal felnőtt korú kollégistáink.

Nevelő-oktatómunkánk meghatározói – az említett korcsoportra vonatkozóan -, a felnőtt létre, az egyéni felelősségvállalásra, az önálló életvitelre, a harmonikus családi életre, a sikeres életpályára, az egyéni karrierútra való felkészítés, az értékzavar kibogozásának segítése és ugyanígy szándékunk a folyamatos önművelés generálása, az élethosszig tartó tanulás tudatosítása is.

A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja (KNOAP) által javasolt tematikus témakörök feldolgozására ezidáig csoport-, illetve évfolyamszintű foglalkozás keretében került sor az érettségi utáni képzésben résztvevőknek is. A 2016-2017-es tanévtől elindítjuk a nevelőtestület tagjai által kidolgozott, fiatal felnőtt korú kollégistáinkat megszólító, a KNOAP tematikus témaköreinek fejlesztési követelményeit és az érintett korcsoport sajátosságait figyelembevevő speciális programunkat.

A program specialitását többek között az adja, hogy az érettségi utáni képzésben résztvevő kollégisták számára is, már a tanév elején jelentős számú foglalkozás kerül meghirdetésre. A közzétett témákból, érdeklődésüknek megfelelően választhatnak a fiatalok, meghatározott óraszám teljesítése mellett. Az érintett korcsoport számára meghirdetésre kerülő speciális program tehát (melynek részét képezi az intézményünkben évről-évre megrendezésre kerülő témahét rendezvénysorozat egy programján való részvétel is) alkalmazkodik a már előzőleg vázolt faktorokhoz: az önkiteljesedést segítő kompetenciák fejlesztésére, az önálló életkezdés támogatására fókuszál. Támogatni szándékozunk a fiatal felnőtt korban lévő tanulóinkat a valóság megismerésben, saját öndefiníciójának kialakítása, ellenőrzése, elemzése céljából.

A speciális programunkba való bekapcsolódás mellett hívjuk és várjuk az érettségi utáni képzésben résztvevő kollégistáinkat rendezvényeinkre, s ugyanígy számítunk az intézményi programokon való közreműködésükre is.

Tokaji László

kollégiumi nevelőtanár, munkaközösség vezető